head

Nádor mozgu: Naozaj ho môže spôsobiť mobilný telefón?

Majú dôvod závislí na telefóne obávať sa?
Suren Báhidszká Suren Báhidszká
žurnalistka, poradkyňa zdravia
Téma: Zaujímavosti

Je samozrejmé, že dnešný svet ovládla technika, a je nanajvýš divné, pokiaľ niekto nemá mobilný telefón. Pritom ten, kto neustále “visí” na mobilnom telefóne, je vystavený takým ochoreniam, ako napr. nádor mozgu - tvrdí Americká onkologická spoločnosť.

Jeden americký výskum tvrdí, že u zvierat - samcov - dlhodobo vystavených žiareniu z mobilných telefónov, vzrástlo riziko vzniku nádorov mozgu. Zvieratá museli znášať žiarenie z mobilných telefónov po dobu dvoch rokov deväť hodín denne.

Môžu sa obávať závislí na mobilných telefónoch?

Už dávno je závažnou témou, či je žiarenie z mobilných telefónov škodlivé pre naše zdravie. I napriek tomu, že výrobcovia dodávajú na trh telefóny s čoraz nižším žiarením, závislí na mobilných telefónoch si nemôžu ešte vydýchnuť. Medzinárodná Onkologická Agentúra (IARC) už v roku 2011 dala ľuďom na vedomie, že mobilné telefóny môžu spôsobovať nádory na mozgu, avšak odvtedy vykonané ďalšie štúdie neposkytli dostatočné dôkazy na toto tvrdenie. I napriek tomu niektorí vedci uviedli, že rádiofrekvenčné vlny pochádzajúce z mobilných telefónov môžu napomáhať rastu nádorov.

Testovali na potkanoch

Vedci amerického Štátneho ústavu zdravia (NIH) vo svojich štúdiách v roku 2016 napríklad našli isté spojitosti medzi mobilnými telefónmi a nádormi mozgu. Spomedzi pokusných potkanov - samcov - vystavených žiareniu sa u 2 - 3 % vytvoril nádor mozgu. Toto číslo síce vedci považujú za nízky pomer, avšak podľa Americkej onkologickej spoločnosti štúdia potvrdila, že neionizujúce žiarenie, vysielané mobilnými telefónmi, môže mať vplyv na zdravie človeka. Táto štúdia vznikla na podnet Správy potravín a liečiv USA (FDA) ako súčasť Celoštátneho Toxikologického Programu. Výskum bol zameraný výlučne na žiarenie mobilných telefónov - účinky neionizujúcich rádiofrekvencií.

Hlavná je bezpečnosť

Na stránke Medzinárodného inštitútu pre výskum rakoviny sa možno dočítať, že hoci mnoho štúdií skúmalo potenciálne účinky na zdravie žiarenia z radarov, mikrovlnných rúr, mobilných telefónov a iných zdrojov, toho času neexistuje jednoznačný dôkaz na to, že neionizujúce žiarenie zvyšuje riziko rakoviny. Tu je totiž jasne čitateľné, že z dôvodu bezpečnosti znížme dobu telefonátov, alebo používajme mobilné telefóny vtedy, keď pevná linka nie je v dosahu. Popri tom používajme také zariadenie, ktoré disponuje tzv. hands-free technológiou, napríklad slúchadlami s káblom, ktoré sú v dostatočnej vzdialenosti od hlavy telefonujúceho.

Súvisiace články

oblak štítkov

Komunita

NOVINKY Z BLOGU

phone

Tipy pre zdravie priamo do Vášho e-mailu: pre uvedomelejší a zdravší životný štýl sa prihláste na odber noviniek z blogu